+82 01097747508

รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า


1620733251361715.jpg


ภาพถ่ายหน้าตรงก่อน - หลังศัลยกรรมโครงหน้า


1620733294286673.jpg


ภาพถ่ายหน้าตรงก่อน - หลังศัลยกรรมโครงหน้า


1620733324794055.jpg


ภาพถ่ายหน้าตรงก่อน - หลังศัลยกรรมโครงหน้า


1620733434144802.jpg


ภาพถ่ายหน้าตรงก่อน - หลังศัลยกรรมโครงหน้า


1620733475562111.jpg


ภาพถ่ายมุม 45 องศา ก่อน - หลังศัลยกรรมโครงหน้าประเมินโรงพยาบาล

  • สภาพแวดล้อมดี(1
  • ศัลยแพทย์เก่ง(2
  • ราคาไม่แพง(34
  • ให้คำปรึกษาเป็นมิตร(5
  • ให้คำปรึกษาในสถานที่(9
  • ราคาแพง(10
  • เข้าร่วมในกิจกรรม(12

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่จะพูด: