+82 01097747508

ตำแหน่งปัจจุบัน: บ้าน > รายการผู้เชี่ยวชาญ > Jung Jae Ho

Jung Jae Ho

Jung Jae Ho

อาจารย์แพทย์

ชื่อโรงพยาบาล:

โรงพยาบาลศัลยกรรมโปรฟิล

ศัลยกรรมที่ชำนาญ:

ศัลยกรรมแก้หูกาง、ศัลยกรรมแก้หูพับ、ศัลยกรรมขอบใบหู、ใบหูแหลม(หูตั้งแบบหมาป่า)、ผ่าตัดตกแต่งหูฉีกขาดจากอุบัติ、ผ่าตัดหูที่ผิดรูปตั้งแต่เกิด、ตกแต่งติ่งหู、ผ่าตัดขากรรไกร

แชร์

เกาหลี

ประวัติส่วนตัว

 • รางวัลดีเด่นด้านวิชาการศัลยกรรมตกแต่งเกาหลีปี 2003

 •  จบจากปริญญา, มหาบัณฑิต,ดุษฏีบัณฑิตที่ Yonsei Univ. College of Medicine

 •  (อดีต)อาจารย์ประจำที่ Ajou Univ. School of Medicine

 •  อาจารย์แลกเปลี่ยนที่ UCLA College of Medicine

 •  ศาสตราจารย์สอนที่ Yonsei Univ. College of Medicine .

 •  สมาชิกสามัญสมาคมKorean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 •  สมาชิกสามัญสมาคม Korean Society for Aesthetic Plastic Sugery.

 •  สมาชิกสามัญสมาคม Korean association of Maxillofacial Plastic andReconstructive Surgeons

 •  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน Korean Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society

 •  สมาชิกสามัญของ AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS

 •  สมาชิกสามัญ AMERICAN CLEFT PALATE – CRANIOFACIAL ASSOCIATION

 •  รองผู้อำนวยการด้านวิชาการThe Korean Association of Plastic Surgeons

 •  รองผู้อำนวยการสมาคมแพทย์ เขต Gangnam 

 •  ผู้อำนวยการคณะศัลยแพทย์ตกตกแต่ง Severance Hospital Yonsei Univ.