+82 01097747508

ผอ.คัง มูน ซอก

ผอ.คัง มูน ซอก

อาจารย์แพทย์

ชื่อโรงพยาบาล:

โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน

ศัลยกรรมที่ชำนาญ:

ลดขนาดหน้าผาก 、ศัลยกรรมจมูก、ชะลอวัย/หน้าเด็ก、ผ่าตัดโครงหน้า 3 จุด、ผ่าตัดโครงหน้า 4 จุด

แชร์

เกาหลี

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง

จบเกียรตินิยมอันดับ1จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซุนช่อนฮยาง

ศาสตราจารย์สอนรับเชิญที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุนชอนฮยาง

ได้รับรางวัลแพทย์ฝืกหัดที่โดดเด่นที่สุดจากสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามแห่งเกาหลี

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

คณะกรรมการวิจัยศัลยกรรมชะลอวัยของสามาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

สมาชิกของสมาคมวิจัยศัลยกรรมจมูกของสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

คณะกรรมการวิจัย Botox, Filler ของสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามแห่งเกาหลี

กรรมการวิชาการของสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามแห่งเกาหลี

คณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมโครงหน้าแห่งเกาหลี

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมนานาชาติ

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมอาเมริกา  American Plastic Surgery Academy (APS)