+82 01097747508

Lee Sang Kyun

Lee Sang Kyun

อาจารย์แพทย์

ชื่อโรงพยาบาล:

โรงพยาบาลศัลยกรรมทีเอส

ศัลยกรรมที่ชำนาญ:

ผ่าตัดโครงหน้า 3 จุด、ผ่าตัดลดขนาดโหนก、ลดโหนกแก้ม

แชร์

เกาหลี


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ประจำรพ.มหาวิทยาลัยโคเรียแผนกศัลยกรรมตกแต่ง

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งรพ.มหาวิทยาลัยโคเรีย

 • จบการศึกษาจากคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยโคเรีย

 • ฝึกงาน/ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ MD Anderson medical center

 • ได้รับการตรวจใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (USMLE)

 • สมาชิกสามัญสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญของสมาคมวิจัยการผ่าตัดเสริมจมูกแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งดวงตาแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญของสมาคมวิจัยการศัลยกรรมโครงหน้าแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญของสมาคมวิจัยการผ่าตัดเต้านมแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมวิจัยการผ่าตัดเสริมสร้างไขมันแห่งเกาหลี

 • International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic

  Surgery (IPRAS)

 • American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (ASPRS)

 • American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)

 • สมาชิกมูลนิธิ AO