+82 01097747508

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศัลยกรรม DRCREAMY

หัวข้อพิเศษ:ปลูกผม、สักไรผม

ที่ตั้งโรงพยาบาล:6th floor, Sinsami Tower, 616 Gangnam-daero (501 Sinsa-dong), Gangnam-gu, Seoul

โรงพยาบาลศัลยกรรม DRCREAMY โรงพยาบาลศัลยกรรม DRCREAMY โรงพยาบาลศัลยกรรม DRCREAMY

โรงพยาบาลศัลยกรรม REX

หัวข้อพิเศษ:ปลูกผม、สักไรผม

ที่ตั้งโรงพยาบาล:16th floor, Rex Tower, 108 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul

โรงพยาบาลศัลยกรรม REX โรงพยาบาลศัลยกรรม REX โรงพยาบาลศัลยกรรม REX

โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน

หัวข้อพิเศษ:ปลูกผม 3000 เส้น、สักไรผม

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Wonjin Plastic Surgery Seoul, Seocho-gu, Seocho-dong, 1306-6 Pagoda Tower 14th Floor

 โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน  โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน  โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน

โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

หัวข้อพิเศษ:สักไรผม、ปลูกผม 3000 เส้น

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Grand Plastic Surgery Seoul, Gangnam-gu, Dosande-ro, Tower 121

โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามทีเจ

หัวข้อพิเศษ:ปลูกผม 3000 เส้น

ที่ตั้งโรงพยาบาล:4F, 606, Gangnam-daero, Gangnam-gu Seoul, 06038 Republic of Korea

โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามทีเจ โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามทีเจ โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามทีเจ