+82 01097747508

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศัลยกรรมทีเอส

หัวข้อพิเศษ:ตัดปีกจมูก、เหลาฮัมพ์、ตัดแต่งฐานจมูก、แก้ไขจมูกสั้น(จมูกหมู)

ที่ตั้งโรงพยาบาล:REX Tower 12-13F, 108, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

โรงพยาบาลศัลยกรรมทีเอส โรงพยาบาลศัลยกรรมทีเอส โรงพยาบาลศัลยกรรมทีเอส

รพ.ศัลยกรรมคลาสซี่

หัวข้อพิเศษ:ดั้งจมูกเตี้ย、จมูกปลายตก、ตัดแต่งฐานจมูก、จมูกเบี้ยว、เสริมจมูกสั้น

ที่ตั้งโรงพยาบาล:808 bd, 7fl, gangnam daero 470, gangnam Seoul Korea

รพ.ศัลยกรรมคลาสซี่ รพ.ศัลยกรรมคลาสซี่ รพ.ศัลยกรรมคลาสซี่

โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

หัวข้อพิเศษ:จมูกเบี้ยว

ที่ตั้งโรงพยาบาล:ID Hospital, 142, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea

โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

โรงพยาบาลศัลยกรรม Will

หัวข้อพิเศษ:เสริมกระดูกอ่อนหลังใบหู、แก้จมูกบิดเบี้ยว

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Seoul Gangnam daero 437 Daewon Building floor 8

โรงพยาบาลศัลยกรรม Will โรงพยาบาลศัลยกรรม Will โรงพยาบาลศัลยกรรม Will

รพ.ศัลยกรรมชองดัมเฟิร์ส

หัวข้อพิเศษ:ตัดปีกจมูก、จมูกปลายตก、เสริมกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก、เสริมกระดูกอ่อนหลังใบหู、จมูกเบี้ยว

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Seoul gangnam-gu cheongdam-dong 80-10 sangwon building floor7

รพ.ศัลยกรรมชองดัมเฟิร์ส รพ.ศัลยกรรมชองดัมเฟิร์ส รพ.ศัลยกรรมชองดัมเฟิร์ส

โรงพยาบาลศัลยกรรมโปรฟิล

หัวข้อพิเศษ:เสริมกระดูกอ่อนซี่โครงตนเอง

ที่ตั้งโรงพยาบาล:21 Apgujeong-ro 20-gil, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul

โรงพยาบาลศัลยกรรมโปรฟิล โรงพยาบาลศัลยกรรมโปรฟิล โรงพยาบาลศัลยกรรมโปรฟิล

โรงพยาบาลศัลยกรรมเวรี่กู้ด

หัวข้อพิเศษ:ดั้งจมูกเตี้ย、จมูกปลายตก、ตัดปีกจมูก、ศัลยกรรมจมูก、แก้จมูกบิดเบี้ยว

ที่ตั้งโรงพยาบาล:4F ,Glass tower, 406, Gangnam-daero, Gangnam-gu

โรงพยาบาลศัลยกรรมเวรี่กู้ด โรงพยาบาลศัลยกรรมเวรี่กู้ด โรงพยาบาลศัลยกรรมเวรี่กู้ด

โรงพยาบาลศัลยกรรมจิวเวอรี่

หัวข้อพิเศษ:ตัดปีกจมูก、เหลาฮัมพ์、เสริมกระดูกอ่อนหลังใบหู、เสริมกระดูกอ่อนซี่โครงตนเอง、แก้จมูกบิดเบี้ยว

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Seoul , Gangnum Gu, NoHyun Dong3-2 CheongHo B/D 4F-10F

โรงพยาบาลศัลยกรรมจิวเวอรี่ โรงพยาบาลศัลยกรรมจิวเวอรี่ โรงพยาบาลศัลยกรรมจิวเวอรี่

โรงพยาบาลศัลยกรรม ROVLAVENUE

หัวข้อพิเศษ:เสริมกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Republic of Korea, Busan Metropolitan City, Jung-gu, Gwangbok-ro 73, 4-5th floor

โรงพยาบาลศัลยกรรม ROVLAVENUE โรงพยาบาลศัลยกรรม ROVLAVENUE โรงพยาบาลศัลยกรรม ROVLAVENUE

รพ.ศัลยกรรมโกลวี่

หัวข้อพิเศษ:ตัดปีกจมูก、เหลาฮัมพ์、จมูกเบี้ยว

ที่ตั้งโรงพยาบาล:Glovi Plastic Surgery Seoul, Gangnam-gu, Nonhyeon-ro 843, EGI Building 7th Floor

รพ.ศัลยกรรมโกลวี่ รพ.ศัลยกรรมโกลวี่ รพ.ศัลยกรรมโกลวี่